Fysisk aktivitet som recovery og personlig udvikling

Konference i Ringsted marts 2015 om fysisk aktivitet som led i behandling og recovery

Konferencen var en stor succes. Der deltog i alt 361 personer på dagen. De enkelte indslag og workshops viste alle, at med den rette indsats og tilgang til borgere med psyksik sårbarhed i forhold til fysisk aktivitet giver et stort personligt udbytte, som borgeren kan bruge som led i deres recoveryproces. Empiri og evidens viser tydeligt og overbevisende, at fysisk aktivitet kan have kæmpe betydning for psykiak sårbares recovery og livskvalitet. Fysisk aktivitet er undevurderet som behandlingstilgang i den recoveryorienterede rehabiliteringsindsats. Som chefpsykologen fra Psykiatrifonden sagde i sit indlæg i den afsluttende paneldiskussion er kroppen og fysisk aktivitet undervurderet og konferencen burde indvarsle en stille revolution. Behandlingsmetoder i dag er meget kognitivt og narrativt orienterede - hvilket kan være godt nok - men overser helt hvor betydningsfuld kroppen og den kropslige handling og fortrolighed er i processen henimod at højne funktionsniveauet. Fysisk aktivitet har stor  betydning for effektiviteten af de indsatser, der vi tilbydes mennesker med psykisk sårbarhed. Samtidig er projektet et vidnesbyrd om, at fysisk aktivitet er et effektivt middel for at skabe større lighed i sundhed ved at benytte os af de erfaringer, der er gjort med fysisk aktivitet.

“Fysisk aktivitet styrker psyken og humøret og er et vigtigt element og vej ud af psykisk sårbarhed og krise"
Bente Klarlund Pedersen

Udfordringen er: Hvordan motiveres borgerne til at holde fast? Og hvordan fastholder personalet og organisationen et højt motivationsniveau? Ofte er det personalet som er barriereren og ikke borgeren. Derfor er det vigtigt at kompetenceudvikle personalet. Derfor er det vigtigt at ledelsen skaber grundlag for forankrig af fysisk aktivitet i de socialpsykiatriske tilbud.

Så spørgsmålet er, hvordan kan vi hver især i de roller vi indtager på området bidrage til at fastholde og implementere fysisk aktivitet? 

se billeder 

Projekt "Bevægelse, Krop og Sind"

Projektets partnere er Sorø, Slagelse og Ringsted Kommune og Region Sjælland i samarbejde med DAI, Gerlev Idræts Højskole og UCSJ

Projektets mål er at få borgere med psykisk sårbarhed eller sindslidelse til at være mere fysisk aktive. Dette er ikke kun for at få en sund krop, men fysisk aktivitet hjælper til med at få det bedre og er et vigtigt element i den personlige recover. Projektet udvikler metoder med fysisk aktivitet som omdrejningspunkt  - dvs. som recoveryorienteret rehabilitering.

UCSJ - de studerende kan vælge valgmodul i "Bevægelse, krop og sind". Se filmtrailer og under rubrikken UCSJ

Ny bevægelsesambassadøruddannelse for både borgere og medarbejdere. Se under rubrikken Ambassadør 

Nyheder

w